NIEUW: Kiehl’s maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie en het wijzigen van cookie instellingen.

Close

  • Over Kiehl’s
  • Online Skin Consultation
  • Verkooppunten

Vertrouwelijkheid

Inleiding


De websites www.kiehls.be of www. Kiehls.nl of www.kiehls.lu ( hierna de website) zijn eigendom van en worden bestuurd door (L'Oréal Produits de Luxe France) ( “OAPLF”), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het volgende adres: 29 Rue de Faubourg Saint Honoré te Parijs (75008), geregistreerd op het handels- en vennootschappenregister van Parijs onder het nummer 314 428 186, vertegenwoordigd door de Heer Xavier VEY, in de hoedanigheid van bestuurder, naar behoren gemachtigd voor de effecten van huidig schrijven. Voor Benelux wordt deze site gecontroleerd door L’oréal Nederland BV met EU registratienummer 32025040. Wiens hoofdkantoor gelegen is te Scorpius 1, Hoofddorp, Nederland.

OAPLF verbindt zich ertoe om uw vertrouwelijkheid online te beschermen. OAPLF meent dat de beste manier om de vertrouwelijkheid van de gebruikers van de website te beschermen is om hen mee te delen welke gegevens verzameld worden en dat ze begrijpen en toestemmen met het gebruik van deze informaties door OAPLF.

OAPLF kan occasioneel haar privacybeleid aanpassen en deze veranderingen publiceren op deze pagina zodat u steeds op de hoogte bent van de gegevens die OAPLF verzamelt, het gebruik dat ze hiervan maakt en de omstandigheden waarin ze deze informatie verspreidt. OAPLF kan u op de hoogte brengen via haar home pagina wanneer dergelijke veranderingen zich voordoen. OAPLF nodigt u evenwel uit om haar privacybeleid regelmatig na te gaan om de veranderingen te kennen.

De website kan links bevatten naar derde websites die een belang vertegenwoordigen voor de gebruikers van de website. Indien u klikt op deze links, verlaat u de website. OAPLF heeft geen enkel recht ten aanzien van deze websites noch enig zicht op hun beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dewelke kan verschillen van deze van OAPLF. OAPLF weigert iedere verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites van derden.

De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan derden of die door hen zijn verzameld zijn niet gedekt door de huidige verklaring van OAPLF met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Alvorens enige persoonlijke informatie mee te delen aan een vennootschap nodigen wij u uit om inlichtingen in te winnen over hun privacybeleid.

Verzameling van persoonsgegevens


Om beter tot uw dienst te zijn en te beantwoorden aan uw noden en belangen, verzamelt, verzendt en gebruikt OAPLF uw persoonsgegevens, onder het voorbehoud u te hebben bericht en uw toestemming te hebben verkregen, en, desgevallend, na registratie bij de locale autoriteiten voor de bescherming van gegevens.

Wat de persoonsgegevens betreft die u gehouden bent mee te delen aan OAPLF, kan het uw persoonsgegevens betreffen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, maar ook uw financiële informatie ( nummer van uw bankkaart) en andere bijzondere informaties: login, paswoorden, informatie omtrent facturatie.

Gebruik van persoonsgegevens


OAPLF kan van tijd tot tijd de informatie die u haar hebt verstrekt gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om producten of bijkomende diensten te ontwikkelen of te bevorderen)

In de mate dat u uw voorafgaandelijke toestemming hebt gegeven, kan OAPLF de door u verstrekte gegevens delen met andere nauwkeurig uitgekozen bedrijven.

OAPLF ontwikkelt voortdurend producten en diensten op basis van informatie en reacties die ze ontvangt van de websitegebruikers en de gebruikers van haar producten en diensten. Het kan gebeuren dat OAPLF deze informatie met u deelt, waarbij ze u informeert over andere producten die volgens haar waardevol kunnen zijn en u mogelijk interesseren.

Indien u dergelijke berichten niet wenst te ontvangen, gelieve dit dan simpelweg te melden wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt of stuur OAPLF een e-mail naar het volgende adres. service@kiehls.nl

Om beter te begrijpen hoe u en andere websitegebruikers,met de website omgaan en u op die manier een betere dienst te verschaffen, kan OAPLF uw persoonsgegevens ook gebruiken om de activiteit op de website te volgen.

Iedere keer OAPLF de persoonsgegevens verzamelt, spant OAPLF zich in om een link op te nemen naar het privacybeleid op de pagina in kwestie.

Niet verdelen van de persoonsgegevens


Uw informatie zal enkel verdeeld worden onder de agenten, raadgevers, dienstverleners en andere bedrijven van de groep OAPLF. OAPLF verspreidt geen gegevens over uw individuele bezoeken op de website of persoonlijke informatie die uw identiteit vrijgeven aan andere derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming of in de gevallen voorzien door de wet.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Uw informatie zal bewaard worden op een intern gegevensbestand van OAPLF waarop enkel de agenten en de werknemers van OAPLF toegang hebben.

De agenten of raadgevers die bij hun dienstverlening aan OAPLF toegang hebben tot de door u verstrekte gegevens, moeten deze informatie beveiligd en vertrouwelijk houden en ze zijn niet gemachtigd om deze te gebruiken voor andere doeleinden dan de dienstverlening die ze verzekeren voor OAPLF.

Het kan gebeuren dat de informatie die u meedeelt elektronisch wordt verstuurd naar servers die gelegen zijn buiten het land waar u oorspronkelijk uw gegevens hebt ingegeven. Bovendien, kan deze informatie gebruikt worden, bewaard worden en behandeld worden buiten het land waar u deze hebt ingegeven.

Evenwel er bestaat steeds een risico dat de landen naar waar deze informatie wordt overgemaakt niet onderworpen is aan een beschermingsbeleid inzake informatie dat even streng is als dat van België, Nederland en Luxemburg.

OAPLF neemt alle redelijke maatregelen met het oog op de bescherming van identiteitsgegevens die u verzendt naar de website, en om deze gegevens te beschermen voor ieder verlies, foutief gebruik en onwettige toegang, publicatie, aanpassing of vernietiging en dit overeenkomstig haar vertrouwensbeleid.

OAPLF wijst u op het feit dat geen enkele internet verbinding volledig zeker en onfeilbaar is. Het kan onder meer gebeuren dat een e-mail verstuurd naar of van de website weinig zeker is. Wees dus bijzonder voorzichtig wanneer u beslist welke informatie u overmaakt per e-mail aan AOPLF. In geval van gebruik van een wachtwoord, identificatienummers of andere toegangsmiddels tot de website, valt de bescherming van dezen onder uw verantwoordelijkheid.

Cookies

Wat zijn het


Een cookie is een klein bestandje dat een website stuurt naar het browser cookiebestand op de harde schijf van je computer, waardoor de website je herkent. Wij gebruiken ze om het navigeren op onze website te vergemakkelijken en om bepaalde functies uit te voeren. We gebruiken geen cookies om persoonlijk indentificeerbare informatie op te slaan die anderen zouden kunnen lezen of begrijpen. Wij gebruiken geen cookies om je internetgebruik te volgen nadat je onze site hebt verlaten. 

Wil ik ze blokkeren


Omdat ze in de eerste plaats het gebruik van de website vergemakkelijken of bepaalde processen mogelijk maken, kan het blokkeren van cookies tot gevolg hebben dat je geen toegang hebt tot bepaalde delen van deze website. In de onderstaande tabel leggen we uit welke cookies we gebruiken en kun je met een knop de optionele cookies blokkeren. Er is ook een knop waarmee je de optionele cookies kunt accepteren.
Als je geen keuze maakt wordt je benaderd alsof je alle cookies op deze site hebt geaccepteerd. Uiteraard kun je bij volgende bezoeken van mening veranderen en met behulp van de knoppen je cookievoorkeur voor onze site wijzigen.
Als je alle cookies wilt begrenzen of blokkeren die ingesteld zijn door onze website (wat zoals gezegd tot gevolg kan hebben dat je geen toegang hebt tot bepaalde delen van de site of dat gebruik van de site minder gemakkelijk is), of door iedere andere website, kun je dit doen via je browserinstellingen. De Help functie in je browser kan je vertellen hoe.

Welke cookies worden gebruikt op deze site?

Cookies en status

Naam

Doel

cookie-acceptatie (vereist)

CookiesAccepted

Registreert of je het gebruik van cookies op de website hebt geaccepteerd. Bevat geen gebruikersinformatie. Deze cookie blijft op je computer nadat de sessie is gesloten.

cookiebeleid berichten (vereist)

onetime

Registreert of de pop-up van het Cookiebeleid is verschenen (bij je aankomst op de site) zodat hij niet opnieuw verschijnt. Hij verzamelt informatie in anonieme vorm met behulp van een unieke identifier. Vervalt wanneer je de sessie sluit.

Sessie-ID (vereist)

ONDEMANDAUTH

Vereist voor het navigeren van de ene naar de andere pagina en het bewaren van de inlog/uitloginformatie tijdens je bezoek. Hij verzamelt informatie in anonieme vorm met behulp van een unieke identifier. Vervalt na 20 minuten inactiviteit of wanneer je de sessie sluit.

Winkelmandje-cookie (vereist)

AdditionalParams

Gebruikt om het aantal artikelen in het winkelmandje en de totale kosten op te slaan bij online shoppen op onze site. Hij verzamelt informatie in anonieme vorm met behulp van een unieke identifier.

CyberSource betalingscookies (vereist)

JSESSIONID
BIGipServerorderpage

Wanneer je online bij ons winkelt zijn deze twee cookies van belang voor de veilige betaling van de transactie. Ze verzamelen informatie in anonieme vorm met behulp van een unieke identifier. JSESSIONID vervalt wanneer je de sessie eindigt en BIGipServerorderpage vervalt na twee uur.

Aanbiedingen (optioneel)

onetimehomepage

Registreert of de exclusieve aanbiedingspopup is verschenen op de homepage zodat hij niet opnieuw verschijnt. Hij verzamelt informatie in anonieme vorm met behulp van een unieke identifier. Vervalt wanneer je de sessie sluit.

Gebruikersidentificatie (optioneel)

UserAuthentication

Bevat je landcode en een anonieme unieke identifier gebruikt tijdens je vorige bezoek, om de inhoud van deze website te personaliseren. Deze cookie blijft op je computer nadat de sessie is gesloten.

Google Analytics (optioneel)

-utma
-utmb
-utmc
-utmz

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. Ze worden op de site geplaatst door Google Inc., een Amerikaanse onderneming. Ze verzamelen informatie in anonieme vorm, waaronder het aantal bezoekers van de site, via welke weg bezoekers op de site zijn gekomen en de pagina's van de site die ze hebben bezocht. Deze informatie wordt vervolgens door Google gebruikt om verslagen voor ons te maken en ons te helpen de site te verbeteren. Voor meer informatie kijk op

Cookie Toestemming
Cookies van derden

Op onze website maken we gebruik van netwerking icoontjes en soms sluiten we video content in van websites zoals YouTube. Het gevolg hiervan is dat, wanneer u een pagina bezoekt met content van bijvoorbeeld YouTube of wanneer u inlogt op een sociaal netwerk via een van de desbetreffende icoontjes op onze website, u in contact kan komen met cookies van deze websites. Wij hebben geen controle over de verspreiding van deze cookies en u dient aldus de website van deze derde partij na te gaan voor meer informatie omtrent hun cookiebeleid.

Machtiging


Wanneer u de website gebruikt en uw gegevens verschaft, stemt u toe met:
(i) het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens door OAPLF zoals omschreven in deze verklaring, en
(ii) het overmaken van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europees Economische Ruimte.

Juistheid van de persoonlijke informatie


U kan de gegevens controleren die OAPLF bewaart op uw naam door een e-mail te sturen naar …. OAPLF zal het mogelijke doen om u deze informatie te verschaffen (die ze bewaart) binnen de tijdelijk wettelijk passende grenzen. U kan OAPLF ook verzoeken om alle feitelijke onjuistheden te verbeteren betreffende deze informatie of om eenders welk deel van de informatie te verwijderen uit de OAPLF dossiers.

Contact


Indien u verdere vragen, opmerkingen of twijfels hebt over deze verklaring betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer of over het gebruik van deze informatie op de website, of indien u een einde wenst te stellen aan deze communicaties, gelieve contact op te nemen met ons op de volgende manier: service@kiehls.nl